SEGLE XIV

1353
El 20 de gener d'aquest any trobem la constitució de la confraria més antiga de Tarragona, la de Santa Magdalena dels Hortolans, segons consta en el "Llibre de privilegis de la Confraria de Santa Magdalena dels hortolans de la ciutat de Tarragona" conservat a l'Institut Municipal d'Història de Barcelona.


1369
La consueta escrita aquest any per Pere Figuerola, "Monjo Major" de la Seu, esmenta vestes negres i "vituperis" i en ella sobre l'ofici de tenebres i els fasos es llegeix: "que en la Setmana Santa lo dilluns posen les barres hon deuen estar los ciris del fas e lo dimarts posen los ciris". A la Catedral es celebrava segons la Consueta la cerimònia de la reconciliació de penitents que tenia lloc el Dijous Sant, per ella els penitents públics eren absolts solemnement. També hi figura el ritus del lavatori de peus als Canonges i la processó de consagració dels Sant Olis.


1383
Amb motiu de la festa d'entrada de la reina Sibil·la de Fortià a Tarragona es documenta la confraria de Sant Pere dels Pescadors.