SEGLE XV

1402
Neix a l’església de Sant Llorenç la “Confraria dels Bracers de Sant Llorenç”


1404
Acta municipal de cessió de Santa Magdalena del Bell·lloch a la confraria de Santa Magdalena dels Hortolans.


1410
Sant Vicenç Ferrer arriba a Tarragona acompanyat d'un grup de devots, motiu pel qual es celebra una processó de penitència entre Reus i la nostra ciutat.


1449
En un llibre de Visites Pastorals del temps de l'arquebisbe Pere d'Urrea s'esmenta el reliquiari de la Santa Espina i el de Santa Tecla, i s'inclou una descripció de l'església de Natzaret.


1450
El capítol acorda que els ciris de l'ofici de tenebres no s'usessin més que els tres dies corresponents i en altres quatre ocasions establertes.


1458
La municipalitat cedeix el santuari de Sant Pere de Sescelades a la confraria de Sant Pere dels Pescadors.


1472
Es documenta la celebració d'entremesos a la Catedral els Dimecres, Dijous i Divendres Sant a Tarragona que constitueix la dada més antiga trobada segons Tomàs Àvila d'una passió.


1478
Segons les actes capitulars s'acorda establir el cant de l'himne "Vexilla Regis" a les vespres, i treure processionalment la Vera Creu.


1482
Es renova la bandera del gremi d'Hortolans.


1490
Durant la prelatura de l'arquebisbe Gonzalo Fernàndez d'Heredia s'institueix el res nocturn davant el monument per 12 preveres segons consta en el Necrologi.


1494
Es construeix la capella del Sant Sepulcre de la Catedral per part del canonge Anton Barceló.


1499
La Confraria dels Hortolans de Santa Magdalena encarrega un nou retaule dedicat a la seva patrona, Santa Magdalena.


1500
Datació aproximada de la bandera del gremi de Marejants.