SEGLE XIII

1238
Institució que feu el canonge Gatell per tal de donar una almoina als tres pobres que eren objecte del lavatori de peus a la Seu.


1256
Precisament una de les notícies més antigues que tenim referides a les celebracions litúrgiques de la Setmana Santa a la nostra Catedral ens arriba aquest any durant la benedicció del ciri pasqual el Dissabte Sant quan els homes de l’arquebisbe Benet de Rocabertí entraren a la Catedral sota el pretext que els oficis divins els feien excomunicats  En el fons del conflicte subjau el plet entre l’arquebisbe Rocabertí i el prepòsit-capìtol, en el qual ha d’intervenir una comissió del Papa Alexandre IV que absol a totes les persones eclesiàstiques i seglars excomunicades per l’arquebisbe, continuant però el problema latent fins el 1258 quan l’arquebisbe i el capítol signen un compromís sobre les controvèrsies existents entre ells.